Bunkris Brandtorn English

Brandtorn

Utsikt över Dalafjällen
Från toppen kan man se långt ut över Dalafjällen. Foto: Maria Jons


Välkommen att besöka Bunkris brandtorn!

Tornet som är 24 meter högt och ligger drygt 600 meter över havet ger en fantastisk utsikt över enorma vildmarksområden. När man står uppe i tornet ser man ut över flera av Dalarnas
mest storslagna naturmiljöer. Vid klart väder kan man bortom de stora skogarna se hur dalafjällen brer ut sig från Sälen i sydväst via Näsfjället, Fulufjället och vidare mot Städjan-Nipfjället, Fjätervålen och Vedungsfjällen i norr. I öster brer Älvdalens skjutfält ut sig med lågfjället Storvarden.

Bunkris brandtorn uppf ördes troligtvis någon
gång på 1890-talet. Vid den tiden hade ett
omfattande brandbekämpningssystem börjat
uppföras runt om i Sverige. Man uppförde
brandtorn med brandvakter och införde
deltagandeplikt vid brandsläckning. I Bunkris
bevakades Älvdalens enorma skogsområden.
Under andra världskriget användes Bunkris
brandtorn som luftbevakningscentral åt
försvarsmakten. Luftbevakningen sköttes av
kvinnlig personal, så kallade lottor.
När tornet byggdes använde man sig av en stor tall som stöd och hjälp. Tallen står som en
centrumpunkt inne i tornet men har idag ingen funktion
.

Foto Maria Jons
Mellan Åsen och Särna
öppnades landsvägen år 1858,
denna väg gick strax öster om
dagens riksväg 70. Den allra
äldsta vägen, Allmunvägen
gick 5 km öster om nuvarande
väg. Allmunvägen har varit
markerad med tusentals
bläckade träd, dvs. uthuggna
märken i stammen. Resenärer
vittnar om att man var helt
beroende av bläckorna för att
hitta rätt väg till Särna. Det var
på denna väg Carl von Linné
reste år 1734.
Karta
Karta: Björn Lundqvist
Vid klart väder har man en enastående utsikt.
Utsikt
Foto: Privat ägo
En Bläckad trästam
En bläckad trästam. Foto: Tysk Staffan Eriksson
Brandtornet är synligt från vägen och
ligger längs riksväg 70 mellan Älvdalen
och Särna.
Bunkris brandtorn ägs av Föreningen
Bevara Bunkris Brandtorn. De har under
åren 2004-2006 restaurerat brandtornet.
Tornet har rätats upp, belagts med
plåttak och ny lockpanel.
Bunkris brandtorn 1902
Bunkris brandtorn 1902 Foto: Privat ägo
     

Projektets huvudfinansärer:
Sveaskog
Länsstyrelsen
Trängslets vattenregleringsfond
Skogsstyrelsen (NOKÅS)
Älvdalens jordägare
Åsens byalag
Älvdalens kommun

För mer information kan nedanstående kontaktas:

Kurt Jacobsson (ordförande)
Tennvägen 16,
796 31 ÄLVDALEN
Mobil 070-523 81 89

Karin Wallin (kassör)
G. Näsv. 29,
796 30 ÄLVDALEN
Tel 0251-41376

Medlem kan man bli genom att betala in 100 kr till plusgiro 21 77 84 - 8