A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

A

Ackshlått = sådan slåttermark som bara slås med orv och lie, oländig kanske stenig mark

Ade = adde hade, hade

Agel = hagla

Agel = hagel

Aidas ais, aides,= orka, idas, förmå sig

Aindsbyörk = hängbjörk

Aingrär = små larver (plur)

Aip tok, läp i aip = gycklas, vara tokrolig, lura någon

Aisbark = "underkylt regn, ""ed aisbarker"""

Aisn = is, å aisem=på isen

Aiswalla = att valla med vatten vid minusgrader, exempelvis timmerkälkar

Akning = körning

Akukall = körkarl, kusk

Akustugu = vilstuga i skogen, användes vid t.ex. hemkörning av hö från myrslogarna

Alkut = halt eller halkigt

Aln = en aln, avståndet från armbågen till långfingerspetsen. (Alnbugi är isländska för armbåge)

Alt = halt

Amber = slå, tex spika

Ammen = kvarleva, ruin, rest

An lat dra skåtå sig = han lät intervjua sig

An lat int dra skåtå sig = han lät inte lura sig

Andbåkån = baksidan av handen, handbaken

Andkoustn = det man bär i händerna och som behövs för att utföra ar bete, t.ex. räfsa, högaffel behövs för höbärgning

Andkåk = handledsvärmare, stickade

Andug = händig

Andur = den kortare av två skidor, den med älgskinn under

Anga = imma

Anger = ångra

Anlid eller andlid = "handled ""andlidn"""

Anske = handske

Antelig = hanterlig, även duktig, skötsam

Anu, A-nu = allt, ex. An dar dug anu finn bere fast int ed finns någrer

Anu, Anu-enteli = "minsann, ""i wil anu jåp dig enteli""=jag vill allt hjälpa"

Ar = stengrund, mindre stenö i älven. Arn.

Arka = harka, kratta

Arp å = antyda, retas, såra

Arre = fisken Harr

Atsi = hake, se åkå

Att = hatt, best. form=attn

Att frammå = bakvänd, bakvänt

Att å(g) fram = en kort stund, ex. Ig al gå upp i Luok att å fram, som hastigast, fram och tillbaka

Att, attn, attär = hatt, hatten, hattar

Attri = "vidröra, ""war attri, ig itted å war attri""=jag råkade vidröra"

Atug = hatfull

Aut fekta = iväg och låna

Aut innå = insidan ut, eller utsidan in

Aut-tjäller = fristående källare, vanligen murad av natursten, med självbärande valv

Auwawau = "ett berömmande uttryck t.ex. ""auwawau wa fin du ir"""

Avdas = krånglat, haft otur

Avira, an avirer sig = arbeta med yviga gester

Avug = vrång