A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

E

Eftas-å = förskylla

Eftes-int-å = inte förskyllt

Eggbersbuosk = hägg

Ektär = hyskor och hakar

Eld = jasså (ir du klien eld?) jasså du är sjuk

Elded att = hållit igen

Elder = "hellre ""ig grav elder ien brunn""=jag gräver hellre en brunn"

Eldn = "hållen, ansedd ""eldn fe tä wa raik""=tros vara rik"

Elft, elftn = hälft, hälften

Ell, elle, ellär = häll, hällen, hällarna

Elle (r) lund = annorledes, annorlunda

Ellest = annars, för övrigt

Elsa = hälsa, även hälsan

Elå, ev i el = döda

Erdskaid = skulderblad

Errdiel = Härjedaling

Errskaft = räfsskaft

Errskåll = räfsskalle, den del av räfsan som pinnarna sitter i

Errtinn = räfspinne

Erts-å = kälta, tjata

Erum-kläd = huvudduk

Ervel = härvel

Ervel-uenn = härvelhorn, uddar

Ervel-å = snurra på garn, eller av härveln

Erå-tråck = hartraj

Essa = hässja med t.ex hö

Esskratsi = hässjekrake. Esskråkå=plur.

Esskråkåknapp = hässjekrake knapp, den som stången vilar på

Esskråkånåvår = navaren som man borrar hålen i kraken med

Essstuod = stötta, används till att stötta upp hässjan

Esstårär = hässjevirke, tomma utan hö

Essyrtsed = varje del för sig t.ex. kråkåstaungär, stuode. "An bar åv essyrtsed åg rait upp ed i nåd trai"

Est-kläd äv. Esttätts, = tageltäcke

Et garder = till någon gård (an a fed et garder) han har farit till osv

Etku, iett ektu = ett hekto

Etter, sjå etter = vakta, passa.

Etter, kum etter = komma ifatt. Wart etter=blev efter, förlorade fart

Etå = eftersom, utan.ex. Vedå kumb du etå du dalsker?

Evel = bärstång

Evlär = bärstänger, t.ex. bära in hö. Bjärå å evlum