A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

J

Jolder = jollra, prata strunt

Juonsug = trött, dåsig

Juotfram = hittills, har det varit fint väder

Jågd = helg

Jågdsklig = helgdagsfin

Jåm = drummel

Jåmug = glömsk

Jäkka = jacka, klädesplagg

Jäld, ig jäld å = jag höll på

Jäldfais = liten eld, eller pys ur brasan

Jäldum å = vi höll på

Jälpuorärra = hjälp vår Herre, utrop, bön

Jäls å = besöka, göra en visit

Jälsa, jälser, jälsed = hälsa, hälsa på folk

Jältum å = vi höll på, jältum, uttrycket jältum mest vanligt i byn (Åsen)

Järg å = gnata,tjata, prata på utan uppehåll

Järga = ärg

Järp å = ideligen som ovan

Järpe = fågeln Hjärpe

Järpus = en person som envist hänger efter, järpar på