A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

M

Magu = holme i Vansjön

Mahhlur = mässling

Mak ad dig = flytta på dig, uppmaning

Mak fram = tex. flytta bränder närmare elden

Maka = flytta

Maktlås = matt

Mal = molar, värker

Manga = äta

Mangel = mangla

Markir = markera

Maru = ond dröm, även ryggbörda

Matssvens = Mats Svenssons gård

Maula = mumsa, "maul i sig" äta

Mausillär = de halvrunda stockarna under ett härbre

Mella = snöre mellan knapp och knapphål om plagget är för trångt

Men = min, "ed ir men knaiv"=det är min kniv

Mensklig = återhållsam

Merpiss = myretter

Mienas = krångla, menas, retas

Mikklumstas = mångenstädes

Min "min sniue ed kam" = vad mycket snö det kom

Mina = snåla, vid tilldelning

Minna = mindre, tex, "ig fick ien lihlan fisk ,men du fick ien så war minna"

Minnå = påminna

Minnåt = midnatt

Missfårås = misslyckas, göra misstag

Mjoka, mjåka = mjölka, äv locka någon att säga saker

Mjåbud = foderbod med tre väggar

Mjåg = minsann

Mjåken = mjukna

Mjåklig = mjuk, följsam, vig

Mjägel = söla, äv smågräla

Mjäke = mjölke, hos fisk

Mjässur = klövjekorgar att lägga saker i vid klövjefärd

Mola, måla = äta endast sovlet

Mueln = mulna

Mueså = samla mossa, renlav för vinterbehov

Muggdamb = eldrök mot mygg

Muldoetur = sork, åkersork

Muldug = jordig tex på skorna

Mumbel = mumla

Mun um sig = sparsam, ser till att få mera

Muntira = montera, särskilt om el

Munå = måna

Munå um = vårda sig om, gynna någon

Muoer = tät skog, särsk. granskog

Muoera = mura

Muoerken = rutten, mest om trä

Muoesåbud = bod för renlav, bara tre väggar

Muosa = mosa, krossa

Muossi = mossi-sjön

Muosåerra = redskap för mosstäkt (renlav), räfsa med pinnar av järn

Muosåkugg = bunt eller knippe av mossa

Muota = motlut, äv. mota någon

Muotlåga = motlägg, trädstam liggande vid basväg som ledsång

Murased = skräp, även eländig terräng, svårframkomlig

Mutter = muttra, klaga

Myela = finfördela

Myeli = ed ir myeli, det är möjligt

Myelug = mjölig

Myelå = strö på mjöl

Mylta = bearbeta, blanka

Mysa = täta, stoppa igen hål eller spricka

Myskel = smussel

Myssmyersriesa = en onödig resa

Myst = mindre myr

Mystland = vattensjuk mark

Myäl, myäel = boll, (efter Lars Levander)

Myö-bu = humlebo, myebu

Myöd-n = vildhonung, mjöd

Myölidsed = mjölon-ris

Mågas = att försöka bli måg

Måjrkrackmun = harkrank, mygga

Måla = slösa med sovel, äta endast sovlet

Mål-ed = hästens man

Målla = grötkäpp, i stället för visp

Målt = malt

Måtå = mogna, om havre, korn

Mäld = resultat av malning, mjöl

Mögel = mögla, mögel

Mörken = mörkna, mörkret

Mörnad = villig, på alerten