A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

N

Nalus = liten sak, detalj, även påse för nålar, nålhus

Nappa, napp-til = förmå, "au au au å ir så duktig såå. Åg mes å wext upp napped ig int til ån ad någer"

Nappas = brottas, leka

Naug = nog "faid naug"=fått nog, "ig kumb naug"=kanske jag kommer

Neda = tränga, "neder, nedde, neet"

Nedas = trängas, "nedes, neddes, neddas"

Negel = liten träkil

Nennas även "tennas", = förmå sig att, ha hjärta att

Nergangad = närgången, vill lägga sig i

Nevuole = näsborrar

Nevå = händerna

Nidi, Nidona, Niist = ner i, längre ner, nederst

Nidåni = längst ner

Njuop = nypa, pincett

Njuopa = att nypa

Numrir = numrera

Nuppa = plocka, rycka upp, plocka ögonhår

Nuvel = peta med någonting "an nuvler å"

Ny = nymåne

Nymuodug = modern, lockande

Nytta "int nytta" = har inte lust, "ar int uen i"

Nytta "ig nytter int ed dar", = jag tycker inte om det där

Nyövin = händig, flink med händerna

Någu ferd eld åder = någon gång eller annan

Någär = någonstans

Nåsn = någon gång

Nåssn = fort, på ett litet kick

Nåt = nötkreatur

Nåtstsjåma = flicka som är ute sent "um kwelda"

Nåvå = leta med händerna

Nåvårn = navaren