A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

T

Tag att sig = vila

Tahhla = spankulera, med små steg

Taina = tina, om snö

Taisber = tibast-buske

Takkstsjälla = fårpingla

Tangen = Stora Tuna

Tannboest = tandborste

Tarm = något långt och smalt, tex långsmal myrodling

Taung = tång, wart taung=blev tyst

Tauw = tuva, gräs

Tektingär = småfåglar i allmänhet

Tekås = leka, bråka, nojsa

Tepil = en liten pojke

Tepå, "tep-upp", "tep att", = öppna, stänga

Terrtn = matled, vill inte äta

Tettsa = taka, om hässja tex

Tettskambur = små lätta "kambur" överst på hässjan, eg. "takkambur"

Tibieta = förtenna

Tiena = träbunke

Tiennpuott = liten tjärn

Tijug = tjog

Tijäg = teg, åker

Timber = timra

Timber = gårdsnamn i Åsen

Timberskuog = timmerskog eller skogsarbete

Tinga = anställa, boka

Tinå = lysa svagt, gnistra

Tister, Tista = gnista

Tistrer = gnistrar

Tiså, twiså = fnittra, viska

Titt = något litet, t.ex. "knaivtitt"=liten kniv

Tiåvå, tjåvå = vattnas i munnen

Tjug = Tjog (20 st)

Tjuoga = att stega på, långa kliv

Tjuoga = skrevet, grenen

Tjuor = tjurved

Tjyön = i mun, talför

Tjävin = smaken, "watutjävin"=vattensmaken

Tohl, tåshl = tåtel, långt grässtrå

Traindsa Traindser, Traingde, Traingt = tränga

Traindsas Traindses, Traingdes, Traingdas = trängas

Traktir = bjuda någon

Tri = 3 st, trijär=femininum, trair=maskulinum

Trifuot = trefot

Trikråkåessa, Twiessa = dubbelhässja, hässja med tre krakstörar

Trinå = trippa

Trioug = tryga, snösko

Triryed (el öd) = stängsel med tre slanor för större djur

Triueska = vattenklöver

Trubbug = trög, ovillig, äv om såets som är trubbig

Trullshlända = trollslända

Trumba = trumma, instrument

Truo = månntro

Trygel "an dug tryglas någär tast ed wart mörkt" = han var någonstans till sena kvällen

Trådå = packa, trampa ihop

Tråshled = då det blir issörja i vattendrag

Tråvå = trava, om häst, äv trava ved tex

Träde = myrodling med diken på sidorna

Träät = trött

Tshishla = killa, kittla

Tsimå = killa

Tsinna = kärna, verb och subst.

Tsjangsa = gå armkrok, umgås, fria

Tsjaver = prata, gorma

Tsjiegsel = körtel

Tsjitol = kitslig

Tsjugel = envisas, hålla ut, vara borta länge i arbetet

Tsjyel-shlåttn = myrslåtter, kölslåtter

Tsjyetstikkur = täljda stickor avsmalnande mot ena änden och vässa de, för upphängning av kött, "tsjyötjälln"

Tsjäja = kedja

Tsjälla = Watuwidn, vattenved, kvalitetsfel i timmer

Tsjälta = gnata, tjata

Tsjärve = kärve

Tsyel = ödemark, äv myrslog

Tsylla = pungen

Tsyöva = svalla, isläggning

Tsälla = Watuwidn, vattenved

Tuekupp = linsäck

Tuet = lin

Tuobaswegg = storrökare, helst bland dom yngre

Tuolug (Toelug) = tålig, uthärdig

Tuomta = utstaka eller lägga till grund för bygget

Tuorp = fnas, smolk, tex. Fått in i ögat

Tuowentsylla = tex om hår som tovat ihop sig, svårt att kamma

Tuppdieg = tjock gröt, mat

Tuppstsjinn = knottrig hud, vid kyla eller skrämsel

Turvin = håret

Tuvlug = en som är saktfärdig i sitt arbete

Twasi = trashank

Twestsa Tweskte, Tweskt = stänka, stänkt, även plaska

Twi verde = usch

Twifrid = jag går ur leken

Twifridå = att ta i försvar, försvara sig som oskyldig

Twifålt = bakfram, upp och nervänt

Twitregg = bindsle, klave gjort av flera vidjor hoptvinnade, mindre "treggar" var gjorda av en t.ex. björkvidja

Twåså = susa i skogen

Tykkel = liten träspade, spatel

Tyla = en klump av något slag

Tyla = skämtsam benämning på sängen

Tylla = rulla

Tyttman = mosterman

Tytts um = tycka om, älska sin nästa

Tyvel = söla, peta

Työderklucka = så kallas taltrasten, han börjar spela tidigt och väcker dom andra fåglarna

Työks = låtsas

Työlåkuoka = tjälad jordklump

Työlån = tjälen

Tåkka = tacka, tacksam

Tåljobb = tok

Tållknavra = så kallas spillkråkan när den sitter och hamrar

Tålug = dum, ofin, oförskämd

Tåm = töm, rep

Tåmlåp = ring som tömmarna löper igenom på selbågen

Tåmskåt = repstump

Tåmstierd = är en häst som inte lyder tömmarna så bra

Tårga = förstöra, skada, slå sönder

Tårkad "Tårkadtakktjyötssuowattn" = soppa av torkat fårkött

Tårkstugu = torkstuga, ria

Tåtta = peta, fusktillverka

Tåver = ister, fett

Täma, tema = tämja

Töa = tälja med yxa

Töknaiv = täljkniv, snickarkniv