A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

U

Uegå = se nedan

Uegån = omsorg, vakta

Uegås = vakta, pyssla om

Ueldbuerg = valborg

Uelågåd = var ur funktion

Uelågåd = att vara lite sjuk, tex i magen

Uenartug = olydig

Uenda-ukkin = vem som helst

Uenda-ur = huru än

Uenda-wen = vilken som

Uen-i "an ad int uen-i" = han iddes inte

Uenu = Vanån

Uenå = roa, förströ, leka

Ueråkåd = orakad

Ufter = uppöver, uppåt,

Uglås, uglos = håglös

Ugs um = ha i åtanke

Ugå = håg

Uk = hur, hurdan, "uk sir an aut"=hur ser han ut

Ul Ulsu = Olov Olsson

Uldum = vi skulle

Umbeln = humle

Umbelstaung = lång stång till stöd för humlen

Umbrieda = traslakan

Umbuonad = underbyggnad till kölhässja

Umbår = strö, att ha under korna tex

Umfyölär = karmar på körredskap

Umfårås = gå förbi varandra, ej mötas, fast det var meningen

Umring = omkull "ig uoek umring å cykkel"

Uoe, uoen, uoär = ho, hon, hoar

Uoefrå = yrvaken, morgonsömnig

Uoefyer = rörelsehindrad

Uoella = odla

Uoella = fång hö

Uoell-bud = foderbod intill ladugården

Uoen = tröst, att uena=att tränkta, vänta

Uoenda = taka, på hässja medelst en stång

Uoendn = tätstång eller takstång, man lade på en stång längst upp på hässjan för att förhindra att höet blåste av

Uoenlås = håglös

Uoenn = horn

Uoev = hov

Uoevtang = hovtång

Uolda = orsak

Uomb = vom

Uona = längta, söka, trå efter någonting

Uonartug = svårfostrad, vanartig

Uonda ukkin = vem som helst

Uonda, uonder t.ex. "ig uonder int" = jag bryr mig inte

Uotuolug, uetoelug = känslig, otålig, ömtålig

Uowit = ovett

Up i förunder = förvånad

Uppi "Uvånad, Yvst" = upp i, ovanför, överst

Uppstuoedd = förväntansfull

Usir, usira = husera, härja

Utav mieda den (an koitt utav mieda den) = han sprang som själva den

Uv-uv ljuot = oerhört

Ux-um = måna om, omhulda