A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

W

Wadrur = vågor på vattnet, stora vågor på sjö

Wagel = vackla

Waidupin = vidöppen, äv pladask

Waig = vig, smidig

Waik = vik, vid sjö. "men an waik sig"=han viker sig

Waika, Waik = vika, "wiek, witsid"

Waila = vila, vilplats

Waishlig = belåten

Waitkullur = prästkragar

Wakken = vakna

Walient = valhänt

Wangen = traska

War = vaken, uppmärksan

War-ad = tog illa upp

Wartug = vårtig

Washl = å, eller stor bäck

Wasi, wask = liten stackare

Wassbitin = en del mygg är så, strax före regn, biter vasst

Watsin = vaken

Watukuppur = vattenkoppor

Waundsindier = ingendera, ingen av dom

Wavel = ströva

Wederkall = vindflöjel

Wedå ? = varifrån

Wegg = kil av trä

Wegå = väga, även göra väg

Wellt = ekar, hörs lång väg

Welt åv = tippa av lasset

Welta = att välta t.ex. efter sådd

Welta = t.ex. timmervälta, upplag

Wen åv = avvänja

Wena = vänja

Wend aut innå = ex att vända en strumpa, "Wend upp nidå"=vända upp och ned

Wenndag = vardag, "wenn dag"=varje dag

Wer åder = var annan

Weras = skynda, hasta, jäkta, sterssa

Werra = värre

Wert, ed ir int wert = det är inte värt, att göra så tex

Wertsa = värka, i sår

Wessn = var gång t.ex. "wessn an ir juot"=varje gång han går hit

Weva = veva, dra slipsten tex

Wevstatsi = vevstake

Wexend = månfas, när månen är på tillväxt

Widå = skaffa till ved

Wihhla = vissla

Wik, witsed = veck

Wikken, wikkner = böjs, kröks, inte hålla styvheten, "wikkned, wikknad"

Wilad = hjälpsam

Wimbel = vimla

Winna, lyas = ljummas

Wiska = jaga bort mygg tex med lövruska

Wiska, wisker = olycka, "wisked, wiskad" få en smäll av t.ex. björk ris

Wiska, wiskur = diskviska

Wisstn = röd inflammerad hud

Wiss-å-sig = pigg och vaken

Wiså, twiså = viska till varandra tex

Wiså, Wisåå = varför?

Wittweg = vinterväg, då marken var frusen kunde man färdas på myrmarker och tjärnarnas is

Wraina = vina, om sågklinga, äv illtjut

Wridi = spak av trä att bända och bryta med

Wådeli = mycket

Wåg = våg, även vatten, även slem i ögonen

Wåg, wåe, wågär = våg, vågen, vågar, att väga med

Wå-mig = var för sig

Wåmsär = stora snöflingor, även folk från Våmhus

Wårå-Ir-War-Werid = vara, är, var, varit

Wåså = prassla

Wälla, beda = svetsa ihop järn

Wäsnas = stimma, stoja

Wöla = respektera