Åradmåir vatten ekonomisk förening

Åradmåir vatten har tagit över vattendistributionen i byns vattenledningsnät efter Åsens Vattenledningsförening. Vattenledningsvatten har funnits i Åsen sedan mitten på 1930- talet när handlaren Lars Nordin behövde mer än brunnsvatten till sin affär och framför allt till sitt fashionabla pensionat. Vattnet togs i källor ovanför byn och leddes i ledningar ner till de olika brukningsenheterna.

Boende efter ledningen erbjöds att koppla på och efterhand byggdes ledningsnätet ut till att nu omfatta mer än 120 fastigheter i byn som är medlemmar i föreningen. Samtidigt har ytterligare källor och bassänger kopplats in.

Kontaktperson: Trapp Jan Eriksson.