Åsens älgskyttebana

Åsens Jaktvårdsförenings nya Älgskyttebana är belägen cirka 10 km. från Åsens By. Banan är en så kallad 100-bana med mycket förnämlig kvalitet.
För finansiering av byggandet av banan har bidrag erhållits från Älgvårdsfonden som förvaltas av Länsstyrelsen. Bidrag har även erhållits av Åsens Samfällighetsförening.
Egna medel, sponsring samt frivilligt arbete har möjliggjort byggandet. Bidrag, sponsring och frivilligt arbete utgör ett värde av cirka 600 000 tusen kronor. Banan är av mycket hög kvalitet och har den senaste tekniken på området. Banan blev klar för skjutningar i augusti 2002.
För övriga upplysningar och förfrågningar ,öppethållande, bokning m.m. kontakta: Ivar Eriksson tfn. 0251-300 72 eller Per Nord 0251-300 62.