Åsens Hembygds och Släktforskningsförening

Föreningen bildades år 1983
Vid ett möte den 10 januari 1983 antogs stadgarna om 10 punkter. Stadgarna är väl dom vanliga för vilken förening som helst. I paragraf no.1 står att ändamålet ska vara hembygds och släktforskning. Föreningen har anskaffat två stycken läsapparater för mikrofilm. Föreningen har hållit flera nybörjarkurser i släktforskning. Kurserna var välbesökta och eleverna fick lära sig att sätta upp antavlor i A3 format.

På bilden är dom personer som var med och bildade föreningen 1983

Övre raden från vänster:
Erkols Gunnar Bergström, Lok Gustaf Olsson, Mikael Gunnar V Andersson, Trappmas Carl Bergman,
Ugeloks Anna Nilsson, Sturmas Anna Larsson, Gravby Birgit Berglund

Sittande från vänster:
Råstjå Göte Åslund, Masans Anna Elfström, Kamar Allan Backman, Gravby Margit Larsson,
Lok Anna Olsson Fält, Sjursvens Astrid Åslund

Föreningen har anordnat flera så kallade byvandringar för att dokumentera gamla husgrunder, husnamn och tidig bebyggelse. Den som är vetgirig och vill forska vet att ämnet är nära nog outtömligt.

Man hittar släktingar som man inte haft en aning om förut. För att inte nämna kontakter med Amerika och våra utvandrare, som är ett aktuellt ämne hela tiden. Föreningens medlemmar har lånat många mikrokort från Ramsele, dit riksarkivet blev utlokaliserat med just släktforskningsdelen. Det har lånats kort och forskats i Värmland, Uppland, Hälsingland och så vidare med flera län.

Här kan man nämna att föreningen tillverkar och ger ut en tidning varje år som heter Släkt och Hembygd. Medlemmarna är flitiga att lämna bidrag såsom berättelser och även fotografier. Tidningen utkommer Midsommarafton varje år. Föreningen har även kontakter med andra liknande föreningar och både ger och får information den vägen vilket är mycket bra.

Böcker, tidning, Åsenalmanacka

Åsens by juni 2010

Detta är en hembygdsbok gjord 1952 av klasserna 5-6-7 i Åsens byskola i Älvdalen.
Boken fick första pris i skolradions hembygdstävling. Läraren Helge Wimelius och några av barnen fick vara med i ett skoradioprogram.

Pärmen finns bevarad i byarkivet i Åsens bystuga. Åsens hembygds och släktforsningsförening vill visa upp och bevara detta material.

Boken är tryckt i en upplaga av 100 exemplar med ekonomiskt stöd från blomsterfonden.

Namnen på barnen som medverkat till hembygdsboken återfinns på sidan 2 (i boken).
Backlundsboken innehåller en beskrivning på gårdar och invånare i Åsen runt tiden för storskiftet och även en del historier m.m.

Föreningen tillverkar och ger ut en tidning varje år som heter Släkt och Hembygd.

Föreningen har också en almanacka som ges ut varje år med bilder från Åsen

Styrelsen 2020 består av:

Anders Bergman, ordförande, materialförvaltare.
Karin Trapp, kassör.
Stefan Jacobsson
Britt Falk
Jonas Andersson

Vill du bli medlem (50 kr)
eller köpa tidningen (100kr + porto, 2020)
så kan du sätta in pengar på föreningens postgirokonto:
125 74 84-4
Åsens Hembygds och Släktforskningsförening
c/o Karin Trapp Brunnmyrvägen 24 Åsen