Åsens Jaktvårdsförening

Enligt bystämma den 30/12-1945 med Åsens Byamän, beslöts tillsätta en kommitté på fem personer. Syftet med denna var att utröna om intresse fanns bland jordägare och övriga bybor för bildande av en Jakt och Fiskeriförening. Kommittén valdes och sammanträdde 26 januari, 2 mars, och 5 maj år 1946.

Den 29 september 1946 hölls en stämma med Åsens jordägande byamän, där beslutade man att bilda en Jakt och Fiskeriförening. Den 5 oktober 1946 hölls det första mötet med den nybildade föreningen.

Till styrelse valdes Henry Matsson, Hilding Staffan, Algot Eriksson, Grund Lars Larsson och Olof Backman. Föreningens namn blev Åsens Jakt och Fiskevårdsförening. Detta namn hade föreningen fram till 1992, då ändrades namnet till enbart Åsens Jaktvårdsförening, då det nybildade fiskevårdsområdet tagit över fiskevården.

Älgjakten 1946 till 1970 bedrevs som generell jakt cirka 4-5 dagar. Eftersom älgtillgången i slutet på 60-talet var usel blev det förbud 1968-69 på all älgjakt. Då beslutade Älvdalens Besparingsskog att till varje skifteslag avdela Besparingen i rutor som varje jaktvårdsförening fick disponera för älgjakt.

Före 1968 hade jakten bedrivits i mindre lag som jagat om varandra helt oorganiserat. Från och med 1970 infördes licensjakt och hela Åsens jaktlag har samjakt i ett östra och ett västra jaktlag som delar köttet lika.
Föreningen har ett eget slakthus i byn.

Älgtillgången är stabil men något ojämnt fördelad, björn finns men ökar inte längre.
Rådjur finns idag blott i fåtal exemplar, detta på grund av en allt talrikare Lodjursstam.

Kallelse årsmöte 2020 Söndagen den 28 / 6 2020 kl. 18.00 vid slaktladan