Historik

1631
Omnämndes Åsen som by för första gången. Dessförinnan var Åsen en fäbod tillhörande Mora.
Vid denna tid fanns 19 gårdar i Åsen. Det första bebyggda stället kallades ”Tägten”.

1668
Häxprocessen börjar i Åsen.
22 maj 1668 inrapporterade länsman i Elfdalen, Lars Olofsson, till fogden över Öster Dalarne,
Johan Arvidsson, att en flicka aflagt en fasansfull bekännelse som kom håret att resa sig på hans huvud,
nämligen att hon så väl från Elfdalen som från Herjedalen fört med sig till Blåkulla en mängd barn, ja till och med lindebarn.

1720
Infördes potatisen i Åsen och Älvdalen av prosten Erik Näsman.

1729
Uppfördes Åsens Kapell.

1734
12 juni anländer Carl von Linné till Åsen på sin resa genom Dalarna.

1757
Fanns den 50 gårdar i Åsen.

1833 -1835
Byggdes tornet på kapellet. Samtidigt inreddes kapellet med altare och predikstol.

1850-talet
Tillkom vägen från Åsen till Särna.

1852
Upptimrades den första bystugan tillika skolstuga.
Den användes i 35 år varefter bystugan revs. Första skolläraren var Graf Olof Andersson eller ”Timber-Fader”.

1860
Bildades Åsens baptistförsamling.

1868
Anlände den första ”seminarieutbildade” läraren, Christian Estenberg.

1868-1870
Byggdes det första baptistkapellet.

1879
Färdigbyggdes Åsens folkskola.

1881
Fanns det 5 st diverseaffärer i Åsen.

1887
20 oktober upprättades gärdesgårdsboken, innehållande bestämmelser hur gärdesgården
runt byn skulle skötas, vilken sträckning gärdesgården hade mellan olika namngivna grindar.

1888
21 oktober invigdes nya småskolehuset av kyrkoherde G V Söderström.

1888
31 december bor 141 kvinnor, 124 män samt 84 barn under 15 år i Åsen.

1896
16 juni började grunden läggas till det 2.a baptistkapellet. På den plats där nuvarande baptistkapellet ligger.

1897
3 januari invigning av baptistkapellet.

1896
Gjordes en rejäl översyn av Åsens Kapell. Hela byggnaden riktades, Långhuset fick nytt tak, en ny sakristia uppfördes.

1890-talet
Fick Åsens by en järnbro över Österdalälven vid ”Fera”.
Före 1890-talet fick man vada över älven vid Bredvad eller anlita färja vid ”Fera” för att komma över älven.

1900
Bildades Åsens Handels aktiebolag.

1901
1 februari Inrättades Åsens poststation.

1904
Telefonen kom till byn.

1907
27 januari bildades nykterhetslogen 3714 Gjallarhornet.

1917
Den första fast stationerade prästen i Åsen, J A Nyvall.

1923
18 februari beslöts enhälligt att bilda en skidklubb inom Åsens by med angränsande byar
samt att klubben skulle benämnas Åsens skidklubb.

1923
Åsens by blir egen kapellförsamling.

1925
6 december invigning av Åsens bystuga efter 20 års fejd Åsbor emellan.

1928
18 februari brinner baptistkapellet ner till grunden.

1928
30 april raserades ”Åsbrune” av vårfloden. För att människor och fordon skulle kunna ta sig över
älven plockades den gamla färjan fram igen och användes tills den nuvarande ”Åsbrune” var uppförd.

1929
15 oktober stor invigning av den nya bron vid ”Fera”. Invigningstal av landhövding Kvarnzelius.

1933
Upptas diskussioner om anläggande av en fotbollsplan.

1933
31 december bor 212 kvinnor och 290 män i Åsen.

1934
1:a störtloppet anordnas från Stortjärnsåsen till Bredvad. 31 deltagare.

1936
30 juli inlämnades handlingar till Kungliga Patent & Registreringsverket i Stockholm för
bildande av Åsens Vattenlednings AB.

1937
Bildades Åsens Rödakorskrets.

1946
1:a mötet med nybildade åsens Jakt & Fiskeriförening.

1951
Byggdes den nuvarande skolan.

1953
Stannade Gustav VI Adolf vid Digerberg då han var på sin Eriksgata i Dalarna.

1953
Piporgel installeras i Åsens Kapell. Orgeln var byggd av Werner Bosch i Kassel.

1954
Invigdes fotbollsplanen vid Hedvallen. Gösta ”Snoddas” Nordgren uppträdde.

1961
11 juni inrättas Åsens Handels stipendiefond.

1970
Flyttades Knutsstugan till sin nuvarande plats vid kapellet. Knutsstugan var Åsens första skjutsstation.

1970
Älvdalens Soldathem flyttade från ”Club Hugo” i Älvdalen till nuvarande lokaler i Åsens baptistkapell.

1970
Åsens tempererade friluftsbad invigs

1971-1976
Anordnades skidtävlingar i Trängslet ”Trängsletloppet” med många skidåkare från
Sverige, Norge, Finland, Polen Kanada och Japan.
Även Gunde Swan har varit i Åsen och tävlat på skidor under 1970 talet.

1971
Indragning av postkontoret. Hädanefter blir det lantbrevbäring.

1974
31 december upphörde Åsens Handels aktiebolag.

1976
Upphörde Åsens kapellförsamling. Församlingen uppgick i Älvdalens Församling.

1982
Återinvigning av Åsens baptistkapell. Lokalerna har genomgått en genomgripande om- och tillbyggnad.

1983
10 januari bildades Åsens Hembygds & släktforskningsförening.

1985
Första Gambudsloppet går av stapeln. Sträckan som sprangs var Åsen -Gambuder – Åsen.

1991
Uppsattes en 60 m hög telemast på Kråkhol.

1992
Urn & minneslundens tillkomst vid Åsens Kapell.

1992
Åsens SK börjar att hjälpa till i Mångsbodarna under Öppet Spår och Vasaloppet.

1995
Gambudsloppet firar 10 års jubileum.

1998
Åsens SK firar 75 års jubileum.

1998
31december bor 112 kvinnor och 119 män i Åsen.

1999
Älvdalens Soldathem 30 år.