Åsens Samfällighetsförening

Åsens Samfällighetsförening med anor från Storskiftets dagar förvaltar byns gemensamma egendomar med vägar och naturtillgångar inom Åsens skifteslag.

Vidare har Samfällighetsföreningen hand om bystugan, tvättstugan med 12-kilosmaskin och den nyrenoverade bagarstugan. I övervåningen finns en liten lägenhet som hyrs ut.

Samfällighetsföreningen har tidigare haft anställda som utfört arbeten för byns bästa, men efter en dom i Svea hovrätt dit en dom i Fastighetsdomstolen överklagats har verksamheten reducerats till förvaltning av den samfällda egendomen.

Brevlådeställ

Brandtorn

Samfällighetsföreningen får merparten av sina inkomster från Älvdalens besparingsskog genom projektbidrag.

Bystugan har en stor samlingssal med scen och en mindre lokal i anslutning till ett välutrustat kök. Dessutom finns en del små utrymmen med kontor och skolmuseum samt ett byarkiv i källarvåningen. Stora salens scen har en stor filmduk och nyligen har en videoprojektor med dator anskaffats.

Styrelsen 2021 består av:
Ordföranden Micael Östlund
Ledamöter Björn Staffan, Jonas Andersson, Ingemar Rytter, Karl Olov Olsson
Suppleanter: Erik Olsson, Thomas Kjellsson

E-post till föreningen: samfallighetsforeningen@elfdalsasen.com

Åsens bystuga

Bystugan
Bystugan

Vill Du hyra Bystugan, kontakta
Anders Östgren, tfn: 0251 301 45

Bagarstugan

Bagarstuga

Bokning av bagarstuga görs hos
Britt Rytter tfn: 0251-301 43

Bokningen av Tvättstugan görs på lista vid Bystugans entré
där även uppgift om var nycklar finns att låna är anslagna.

Aktuellt!

Kallelse
Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings
årsmöte/stämma vid byförrådet i Åsen
fredag 11 juni 2021, Kl 17:00

Handlingar för årsmötet
Fullmakt för årsmötet

2021-08-11 Årsmötesprotokoll för Åsens Samfällighetsförening och Åsens Stipendiefond

Protokoll konstituerande möte 2021-06-29