Åsens Samfällighetsförening

Åsens Samfällighetsförening med anor från Storskiftets dagar förvaltar byns gemensamma egendomar med vägar och naturtillgångar inom Åsens skifteslag.

Vidare har Samfällighetsföreningen hand om bystugan, tvättstugan med 12-kilosmaskin och den nyrenoverade bagarstugan. I övervåningen finns en liten lägenhet som hyrs ut.

Samfällighetsföreningen har tidigare haft anställda som utfört arbeten för byns bästa, men efter en dom i Svea hovrätt dit en dom i Fastighetsdomstolen överklagats har verksamheten reducerats till förvaltning av den samfällda egendomen.

Brevlådeställ

Brandtorn

Samfällighetsföreningen får merparten av sina inkomster från Älvdalens besparingsskog genom projektbidrag.

Bystugan har en stor samlingssal med scen och en mindre lokal i anslutning till ett välutrustat kök. Dessutom finns en del små utrymmen med kontor och skolmuseum samt ett byarkiv i källarvåningen. Stora salens scen har en stor filmduk och nyligen har en videoprojektor med dator anskaffats.

Styrelsen 2021 består av:
Ordföranden Micael Östlund
Ledamöter Björn Staffan, Jonas Andersson, Ingemar Rytter, Karl Olov Olsson
Suppleanter: Erik Olsson, Thomas Kjellsson

E-post till föreningen: samfallighetsforeningen@elfdalsasen.com

Åsens bystuga

Bystugan
Bystugan

Vill Du hyra Bystugan, kontakta
Jonas Andersson, 070-775 01 58
Jeanette Falk, 070-777 45 82

Bagarstugan

Bagarstuga

Bokning av bagarstuga görs hos
Harriet Gulliks, 070-319 82 67

Bokningen av Tvättstugan görs på lista vid Bystugans entré
där även uppgift om var nycklar finns att låna är anslagna.

 

Aktuellt!

Skogsfastighet till salu.

Fastigheten Älvdalen Åsen s:47 säljs av Åsens Samfällighetsförening genom anbud. Då säljaren är en juridisk person kan även sådana komma ifråga som köpare.

Fastigheten som ligger intill RV70 ca en km söder om Åsens kraftverk är på 6,9 ha varav prod. skogsmark är 5,6 ha. Virkesförråd 542m3sk fördelat på olika huggningsklasser.

För mer detaljerade uppgifter kontakta föreningens ordförande Micael Östlund på mailadressen: micael@dalakoket.se

Fri prövningsrätt förbehålles.

Alla kostnader i samband med köpet betalas av köparen.

Anbud skickas senast 30 september till samma mailadress eller till:

Åsens Samfällighetsförening

c/o Micael Östlund

Särnavägen 124

79699 Älvdalen